Vasario 14 d.( ateinantį trečiadienį) –Pelenų diena. Gavėnios pradžia. Tai 40 dienų trunkanti kelionė pasirengti Šv. Velykoms .Gavėnios liturgija tiek Krikštui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius ir atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka  nuo Pelenų trečiadienio iki Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios.

Pelenų trečiadienį Šv. Mišios mūsų bažnyčioje: 8.00, 12.00 ir vakare 18.00 val.

Tą dieną bus šventinami pelenai ir jais atgailos dvasioje pasibarstomos galvos. Pelenų trečiadienį tikintiesiems yra pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir laikytis pasninko ( t. y. sočiai pavalgyti galima tik kartą dienoje, kitus du-tik truputi užkąsti. Susilaikymas nuo mėsiškų valgių galioja nuo 14m., pasninkas nuo 18m., tačiau tėvai turėtų rūpintis, kad dar nesulaukusiems 14 m. vaikams taip pat būtų ugdoma atgailos dvasia.)

Gavėnios metu kiekvieną penktadienį prieš Šv. Mišias  ( 17.20 val.) bažnyčioje bus einamas Kryžiaus kelias. Sekmadieniais Kryžiaus kelias bus einamas po 12.00 val. Šv. Mišių. Prieš sumą (12.00 Šv. Mišias) bus giedami „Graudūs verksmai“.

Categories: Skelbimai