Mieli parapijos tikintieji, pradėjome Adventą ,o kartu ir Naujus Liturginius metus. Sekmadienį buvo pašventinti Kalėdaičiai-plotkelės. Jų bus galima įsigyti visą Advento laikotarpį. Svarbiausia-nepamirškime pagrindinės Advento minties-budėjimo ir laukimo. Raskime  nors  truputi daugiau laiko sau. Daugiau dėmesio skirkime vidiniam susitelkimui, maldai, Šv. Rašto skaitymui ir apmąstymui, artimo meilės ,gailestingumo darbams .Nepamirškime atlikti Kalėdinę išpažintį. Šiuo laikotarpiu užlaikykime rimtį ir pasninką. Nepasiduokime vien tik beprotiškai pirkimo manijai. Ypatingai kreipiamės į tuos ,kurie savo namuose ar kaimynystėje turite , ar žinote esant  ligonių, senatvės ar negalios naštą nešančių žmonių. Pakvieskite kunigą. Kunigai aplankys kiekvieną žmogų negalintį dėl senatvės,  ligos ar negalios ateiti į bažnyčią. Nebijokite pasikviesti kunigą į savo namus. Jei kas norėtų pasišventinti namus ar butą-visuomet galite kreiptis ir kunigai mielai pagelbės.

Lapkričio 19-ąją minint Vargstančiųjų dieną prasidėjo tradicinė Carito žvakelių „Gerumas mus vienija“ akcija. Ji vyks iki Šv .Kalėdų . Akcijos metu  surinktos aukos skiriamos mūsų parapijos sunkumus patiriančioms šeimoms , ligoniams , vienišiems ,senyvo amžiaus ,nelaimės ištiktiems žmonėms. Paaukoti ir už tai dovanų gauti rūpesčio vieni kitais simbolį-„Gerumas mus vienija“ žvakelę galima prie bažnyčios galinio išėjimo ir zakristijos prieigoje, o taip pat  darbo dienomis raštinėje ,parapijos Carito centre.

Trečiąjį Advento sekmadienį ( gruodžio 17d) mūsų bažnyčioje vyks Advento  rekolekcijos. Išvakarėse-gruodžio  16d. 17.30 vyks Susitaikinimo pamaldos. Pasinaudokime galimybe atlikti Kalėdinę išpažintį.

Šiemet Kūčių diena-gruodžio 24-oji yra Sekmadienis .Pamaldos vyks įprastai, tik nebus vakarinių  Šv.Mišių 18.00 val…….nes tuo metu dauguma tikinčiųjų valgo Kūčių vakarienę. 

Piemenėlių Šv. Mišios  gruodžio 24d.  22.00 val.

Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios  sekmadienio tvarka.

     Parapijos klebonas ,monsinjoras Augustinas Paulauskas

Categories: Skelbimai