Katalikybė žodžiais ir vaizdais švenčia Dievą, besidžiaugiantį žmonių
išgyvenama pilnatve.
R. Barron

Vėl kviečiame į kun. Mindaugo katechezės grupelę, kurioje gilinsimės į
tikėjimo tiesas, dalinsimės asmeninėmis tikėjimo patirtimis.
Susitikimai vyks trečiadieniais 18:00 – 19:30 val.
Pirmasis susitikimas – spalio 18 d. (trečiadienį) 18:00 val. Renkamės
bažnyčioje prie zakristijos.

Categories: Skelbimai