Kviečiame visus geros valios žmones įsigyti pašventintą žvakelę už auką.Akcijos metu surinktos lėšos bus skirtos: 1

  1. 1 Dalis aukos padengia žvakelės savikainą.
    2. Sumokamas nustatytas mokestis vargstančiųjų valgyklai remti.(esančiai Partizanų g.5)
    3. Perkami: medikamentai sunkiai sergantiems. maisto produktai nepasiturintiems,buities ir namų apyvokos daiktai tiems,kurie neįstengia jų nusipirkti ir kt.
    Dievo palaima,ramybė,santarvė telydi visus geradarius. ↩︎

Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijos Caritas.

Categories: Skelbimai