Sausio 20d. (šeštadienis)  12.00 val. mūsų parapijos bažnyčioje vyks 35 metų Šv. Kazimiero  ateitininkų kuopos minėjimas. Šv. Mišias aukos ir homiliją sakys ateitininkų dvasios tėvas kunigas Nerijus Pipiras. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti iškilmingose Šventose mišiose ir melstis už mūsų parapijos ateitininkus

Categories: Skelbimai