Gerb. Parapijiečiai, praėjus keturioms savaitėms po mirties , gruodžio 2d.(šeštadienį) 12.00 val. bus aukojamos Šventosios Mišios už amžiną atilsį buvusį mūsų parapijos kleboną monsinjorą, kunigą Lionginą Vaičiulionį. Kviečiame visus malda pagerbti pas Viešpatį iškeliavusį mums visiems labai artimą ir gerbiamą kunigą.

Categories: Skelbimai