Lapkričio 1d.  (trečiadienis)  –  Visų Šventujų Šventė.Šventosios Mišios šventadienio tvarka:

8.00, 9.30, 11.00, 12.00 val. ir 18.00 val.  Gedulinės Šventosios Mišios su procesija minint mirusiuosius.

Lapkričio 2d. ( ketvirtadienis)   Mirusiųjų minėjimo diena- Vėlinės

Šventosios Mišios šventadienio tvarka. 8.00, 9.30 , 11.00  , 12.00, ir 18.00val.

 Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:
Vėlinių dieną (lapkr. 2 d.) dalyvauja Šv.Mišiose, sukalba „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą; Vėlinių aštuondienio metu (lapkr. 1-8d.) pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusius.

Categories: Skelbimai