Gerb. parapijiečiai, pranešame, kad š.m gruodžio 31d.(sekmadienis) minėsime Šventąją šeimą:. Jėzų, Mariją ir Juozapą. Šventosios Mišios šventadienio tvarka.

8.00-9.30-11.00-12.00 ir  Padėkos už praėjusius metus Šv.Mišios18.00 val.

2024m sausio1d. Švč.Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos diena ir Taikos diena.

Šventosios Mišios mūsų bažnyčioje šventadienio tvarka. Kviečiame visus pradėti Naujus Metus šlovinant Viešpatį malda ir giesme.

Categories: Skelbimai