„Šventoji Dievo Dvasia, mes meldžiame Tave ;uždeki ugnį širdyse šventosios meilės liepsnomis visiems laikams.”

Mieli parapijiečiai, jau šiandien, t.y. gegužės 18d. (šeštadienio) vakaro Šventosiomis Mišiomis pradedame titulinius mūsų parapijos atlaidus-Sekmines.

18val. Šventų Mišių metu, vyskupas Saulius Bužauskas teiks sutvirtinamiesiems Sutvirtinimo Sakramentą. Užtarkime visus juos malda, kad gavę Šventosios Dvasios dovanas, jie užaugintų gausius Bažnyčiai reikalingus vaisius.

Gegužės 19d (sekmadienį) Šventosios Mišios šventadienio tvarka. Iškilminga Sekminių procesija

12.00 val.

Sveikiname visus su Bažnyčios gimtadienio švente -Sekminėmis ir linkime gausių Šventosios Dvasios teikiamų malonių.

Categories: Skelbimai