DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, *
spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk!
(iš Sekminių sekvencijos)

Tai Bažnyčios maldos Šventajai Dvasiai devynių dienų laikas laukiant Sekminių – Šventosios Dvasios Atsiuntimo. Šios maldos šaknys – tai Jėzaus paraginimas ir apaštalų malda laukiant Šventosios Dvasios išliejimo (plg. Apd 1–2).

Categories: Naujienos