Po prisikėlimo atsisveikindamas su savo mokiniais, Jėzus Kristus pasiunčia juos į visą

pasaulį skelbti Evangelijos ir pažada būti su jais „visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Ir

tikrai, jis yra su mumis per savo Žodį, per malones, per sakramentus, bet ypatingai

švenčiant Eucharistiją ir Švenčiausiajame sakramente, kurį adoruojame šalia Šventų

Mišių.

Lapkričio 23 d., šeštadienį, Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje, organizuojama pasaulinė

eucharistinė adoracija.   Tebus  Ji  naujas mūsų pasiruošimo 2020m. Tarptautiniam eucharistiniam kongresui Budapešte etapas ir teatgavins mus atnaujinančioje Dievo meilėje!

Lapkričio 23 d. susirinkime tūkstančiuose bažnyčių visame pasaulyje vienos valandos

Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kad žvelgtume į Jėzų, „neregimojo Dievo atvaizdą“.

 Melskimės už tuos, kurie jo dar nesutiko.

Mūsų parapijoje vienos valandos eucharistinė adoracija vyks lapkričio 23d. ( šeštadienį ) nuo 17val iki vakaro Šventųjų Mišių.

Categories: Naujienos