Advento metas skirtas pasiruošti sutikti Jėzų, gimstantį per šv. Kalėdas ir ateinantį į mūsų gyvenimus. Tikintieji raginami daugiau laiko skirti maldai, pagal galimybes susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų.

Sekmadieniais po 10 val. Jaunimo Šventųjų Mišių bus giedamos Marijos valandos. Kviečiame visus prisijungti prie Adventinio laikotarpio maldos.

Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje arba darbo dienomis parapijos raštinėje. Tikrąją Kalėdų dvasią užlaikysime tuomet, kai Kūčių vakarienės metu laužysime parapijoje įsigytą ir kunigo pašventintą kalėdaitį.

Kiekvieną penktadienį mūsų parapijos bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija, kviečiame tikinčiuosius rasti laiko pagarbinti Eucharistinį Kristų.

Bažnyčios gale pas Marijos legionierius galima įsigyti katalikiškos spaudos. Paremkime krikščionišką spaudą.

Kiekvienais metais prieškalėdiniu laikotarpiu yra vykdoma akcija Gerumas mus vienija. Bažnyčioje arba parapijos raštinėje tikintieji įsigiję žvakutę už auką gali prisidėti prie Šilainių parapijos Caritas veiklos. Surinktos aukos bus panaudotos mūsų parapijos vargstantiesiems paremti.

Gruodžio 8 dieną (šeštadienį) minima Dievo Motinos Nekaltojo prasidėjimo neprivaloma šventė. Šv. Mišios vyks įprasta šeštadienio tvarka.

Categories: Naujienos