Birželio 24 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos bendruomenė šventė dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę. Šią dieną gausiai susirinkusių dvasininkų, seserų vienuolių, tikinčiųjų iš visos arkivyskupijos akivaizdoje, jos malda užtartas, vyskupų rankų uždėjimu ir malda diakonu įšventintas Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Stasys Blinstrubis. Arkivyskupijos bendruomenei buvo pristatytas ir naujasis Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei įteikti apdovanojimai arkivyskupijos bendruomenės nariams už tikėjimo liudijimą ir nuoširdų darbą ten, kur yra pakviesti tarnauti Bažnyčioje. Tokiu garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu buvo apdovanotas ir mūsų parapijos klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas. Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname!

 

Categories: Naujienos