2019 m. balandžio 6 d. Kauno šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčioje vyko atsinaujinimo diena tema „Gavėnia su popiežiumi Pranciškumi. Netikri pranašai: kaip juos nugalėti?“.

Atsinaujinimo dienos svečias – Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčios rektorius kun. teol. lic. egzorcistas Kęstutis Rugevičius pasidalino inovatyviomis mintimis apie Gavėnios laiką, atliepiančiomis popiežiaus Pranciškaus mokymą. Tai ne savęs plakimo, o ramybės, pokalbių su Viešpačiu laikas, kai liūdėdami dėl Kristaus kančios mes žinome, kad tuoj tuoj Jis prisikels, – sakė kunigas Kęstutis. Pasak svečio, gavėnios metu tradicinis pasninko laikymasis, kuris siejamas su mėsos nevalgymu, nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausia – atrasti tai, kas labiausiai „pririša“, ko sunkiausia atsisakyti, ir tai paaukoti Dievui.

Atsakydamas į klausimus, kunigas Kęstutis Rugevičius be kita ko paaiškino, kad ne forma, bet turinys suteikia išpažinčiai prasmę, kuri yra greičiau ne pareiga, bet džiaugsmas pabūti Tėvo glėby.

Svečio įžvalgas pasitiko ir palydėjo nuostabios Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos jaunimo choro giesmės, palietusios daugelio susirinkusiųjų širdis.

Kunigas Kęstutis lydėjo mūsų bendruomenę susitaikymo pamaldose, po kurių parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas aukojo šventąsias Mišias.

Iš šio renginio parapijiečiai ir svečiai išsinešė ramybę bei viltį kiekvieną dieną prisikelti su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Categories: Naujienos