Nuo balandžio 27 d., pirmadienio, mūsų parapijoje atnaujinama įprasta šv. Mišių tvarka: darbo dienomis (8 ir 18 val.) bei šeštadieniais (9, 10 ir 18 val.) žmonės galės dalyvauti šv. Mišiose.

Asmenims, kuriems daugiau negu 60 metų, šv. Mišiose dalyvauti nerekomenduoja ir Lietuvos vyskupai, ir Lietuvos Vyriausybė. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Į bažnyčią tikintieji bus įleidžiami tik su nosį ir burną dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji turės laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.

Bažnyčioje prie durų įrengti dezinfektantai.

Šiuo metu šv. Komunija bus dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalės laikytis saugaus atstumo.

Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Categories: Naujienos