Mūsų parapijoje visą birželio mėnesį kiekvieną vakarą po šv. Mišių kviečiame pasilikti sugiedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją, giesmę ir sukalbėti pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą.

Visuotinė Bažnyčia mini Švč. Jėzaus Širdies iškilmę birželio 9 d., penktadienį. Ši diena – taip pat paskelbta pasauline maldos už kunigų šventėjimą diena.

Categories: Naujienos