Birželio 2 d. (sekmadienį) švęsime Kristaus žengimo į Dangų iškilmę ir Tėvo dieną, taip pat minėsime Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Sveikiname visus parapijos tėvus, senelius ir prosenelius su švente ir kviečiame sekmadienį į šventąsias Mišias, kuriose melsime Dievą visiems mūsų tėvams palaimos.

Birželio 8 d. (šeštadienį) 18 val. vakaro šventų Mišių metu bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas parapijos jaunuoliams ir suaugusiems. Sutvirtinimo Sakramentą teiks Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Kviečiame melstis už mūsų parapijos sutvirtinamuosius.

Birželio 9 d. (sekmadienį) švęsime parapijos titulinius atlaidus – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmęSekmines. Šventosios Mišios vyks sekmadienio tvarka.

Nuo gegužės 31 d. iki Sekminių kviečiame tikinčiuosius kalbėti Šventosios Dvasios Noveną. Mūsų parapijoje ji bus kalbama visą savaitę po vakaro šventųjų Mišių.

Categories: Naujienos