Nuo š. m. gegužės mėn. zakristijono pareigas perėmė Genadijus Marcinkevičius. Nuoširdžiai dėkojame ilgus metus zakristijonavusiam Stanislovui Butmanui už sąžiningumą, uolumą ir gerai atliktas pareigas. Tegu Dievas atlygina ir teapdovanoja savo malonėmis.

 

Categories: Naujienos