Ligonių patepimo sakramentas teikiamas ne vien mirštantiems, bet dar labiau – norintiems pasveikti, arba prieš rizikingą operaciją. Geriausia kunigą iškviesti tuomet, kai ligonis dar yra sąmoningas, pasiruošęs išpažinčiai ir galintis priimti šv. Komuniją. Artimieji turėtų paaiškinti, kad tai nėra paskutinis patepimas prieš mirtį, bet Dievo maldavimas stiprinti sveikatą, padėti pakelti ligos kančias, o kartu visiškas nuodėmių atleidimas. Dėl nuodėmių atleidimo ir visuotinių atlaidų mirties valandą, šio sakramento priėmimas labai svarbus kiekvieno krikščionio gyvenime.

Dėmesio! Kviesdami kunigą ligoniui nelaukite paskutinės minutės, nes:

  • kunigas gali būti užsiėmęs ir jo gali tekti laukti net kelias valandas, tad mirštantis ligonis gali jo nebesulaukti;
  • mirštantis ligonis dažniausiai praranda sąmonę, todėl negali pilnavertiškai priimti sakramentų – atlikti išpažinties, priimti Komunijos.

Dėl kunigo iškvietimo pas ligonį kreipkitės į parapijos raštinę darbo dienomis 9:00-13:00 ir 15:00-17:30 telefonu (8 37) 268894.

Už ligonių lankymą kunigai neima aukų.

Categories: Naujienos