Verbų sekmadienį visos bažnyčioje surinktos aukos bus skiriamos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui
Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo diena. Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.
Didysis penktadienis – Kristaus kančios ir Šventojo Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18 val. Rinkliava skiriama šv. Žemės išlaikymo reikalams.

Didysis šeštadienis – Velyknakčio Kristaus Prisikėlimo vigilija 20 val., tikinčiuosius prašome atsinešti žvakes krikšto pažadų atnaujinimui

Sekmadienį – Velykų Rezurekcijos šv. Mišios 8 val.; kitos Mišios: 10.00, 12 ir 18 val.
Antrąją Velykų dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. 13.30 val. šv. Mišių nebus.

 Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bažnyčioje bus klausoma išpažinčių. Kunigą bažnyčioje bus galima rasti nuo 9 val. iki vakarinių pamaldų. Pertrauka 12 – 15 val.

Categories: Naujienos