Verbų sekmadienį šv. Mišios 8, 10, 12 ir 18 val. Visos šią dieną bažnyčioje surinktos aukos bus skiriamos kunigų seminarijos išlaikymui.
13.30 val. šv. Mišių vaikams nebus iki pat Atvelykio, vaikai su tėvais gali dalyvauti bet kuriose Mišiose.


Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo diena. Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.
Didysis penktadienis – Kristaus kančios ir Šventojo Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18 val. Rinkliava skiriama šv. Žemės išlaikymo reikalams.

Didysis šeštadienis – Velyknakčio Kristaus Prisikėlimo vigilijos šv. Mišios 20 val., tikinčiuosius prašome atsinešti krikšto žvakes krikšto pažadų atnaujinimui.

Sekmadienį – Velykų Rezurekcijos šv. Mišios 8 val.; kitos Mišios: 10, 12 ir 18 val.
Antrąją Velykų dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bažnyčioje bus klausoma išpažinčių. Kunigą bažnyčioje bus galima rasti nuo 9 val. iki vakarinių pamaldų. Pertrauka 12 – 15 val.

Categories: Naujienos