Pelenų trečiadieniu prasidėjo Gavėnios laikotarpis, skirtas gilesne malda, pasninku ir išmalda pasiruošti šv. Velykoms – svarbiausiai krikščioniškai šventei, mininčiai istorinį Jėzaus Prisikėlimo iš mirties įvykį.

Gavėnios metu mūsų bažnyčioje kryžiaus kelio pamaldos vyks penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17:20 ir sekmadieniais po jaunimo šv. Mišių 11:00.

Visos trys gavėnios praktikos – intensyvesnė malda, pasninkas ir išmalda susijusios su auka, kuri leidžia patirti gilesnę vienybę su Dievu, artimu ir savimi pačiu.

Melsdamiesi aukojame laiką Dievui ir atstatome santykį su Juo;

dovanodami išmaldą (dalindamiesi nebūtinai pinigais, bet ir dėmesiu, laiku, tarnyste, meilės darbais) aukojame savo gėrybes artimui ir atstatome vienybe su kitais žmonėmis;

pasninkaudami aukojame maistą ir savo prisirišimus, priklausomybes, taip atkurdami vidinę darną ir tvarką savyje bei įgydami stiprybės atsispirti nuodėmės pagundoms.

Šį trejopą pasiaukojimą taip pat galime dovanoti Dievui vienybėje su Jėzaus kryžiaus auka kaip atlygį už savo ir kitų nuodėmes, tuo prisidėdami prie sielų išganymo.

Categories: Naujienos