Nuo gegužės 1 d. mūsų parapijoje po vakaro 18 val. šv. Mišių vyks gegužinės pamaldos – giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją ir giesmę. Kviečiame pasilikti po šv. Mišių ir kartu pasimelsti su mūsų Dangiškąja Motina.

Categories: Naujienos