Nuo šio penktadienio vakaro bažnyčioje 17.30, prieš šventąsias Mišias, devynias dienas melsimės noveną į Šventąją Dvasią. Kviečiame ateiti į šv. Mišias anksčiau ir dalyvauti. Rožinis tuomet bus kalbamas nuo 17 val., o gegužinės pamaldos giedamos, kaip ir anksčiau, po šv. Mišių.

Categories: Naujienos