Ruoštis Sutvirtinimo Sakramentui priimami jaunuoliai sulaukę 15 metų amžiaus ir vyresni.

Užsiėmimai vyks kartą per savaitę:

Antradieniais 16:00 – 17:30;

Ketvirtadieniais 16:00 – 17:30.

Sekmadieniais 10 val. bažnyčioje aukojamos Šventosios Mišios, skirtos jaunimui, kuriose privaloma dalyvauti.

Bendras tėvų informacinis susirinkimas vyks rugsėjo 26 d. (sekmadienį) po 10 val. šv. Mišių bažnyčios salėje. Prašome būtinai dalyvauti.

Užsiėmimai pradedami rugsėjo 31 d. bažnyčioje, Alfa kurso patalpose (II a.).

Jeigu pavėlavote užsiregistruoti,prašome skambini parapijos katechetei Emai Marcinkevičieniai telefonu 8-674-71847

Categories: Naujienos