Rugpjūčio 11d. (sekmadienį ) mūsų parapijoje Kristaus atsimainymo atlaidai. Atlaidų vedėjas kunigas svečias pamokslus sakys 10.00 val. ir Sumos mišiose. Po Sumos, kurią aukos kunigas svečias, bus eucharistinė procesija. Visus procesijos dalyvius, giesmininkus bei parapijiečius kviečiame dalyvauti.

Sąlygos pelnyti visuotinius atlaidus: reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv.Komuniją.

Categories: Naujienos