2020 m. vasario 22 d. ( šeštadienį)  13.00 val. Švenčiant Eucharistiją Kauno arkikatedroje bazilikoje, Jo ekscelencija Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas JUREVIČIUS pašventins kunigo tarnystei  mūsų parapijietį, diakoną Marių Boreišą. Kviečiame  visą  parapijos bendruomenę melstis ir dėkoti Dievui už šį kilnų pašaukimą.

Pirmosios kunigo Mariaus Boreišos iškilmingos Šventosios Mišios vyks 2020 m. vasario 23 d. (sekmadienį)  12.00 val.   Kauno  Šventosios Dvasios ( Šilainių I )  bažnyčioje.

Categories: Naujienos