Gegužės 4 d. (pirmas mėnesio penktadienis) po vakaro Šv. Mišių maldos grupė „Atgimę Dvasioje“kviečia tikinčiuosius į bendrą maldą parapijiečių intencijomis. Melsimės su Šventuoju Raštu ir palaimintu Arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Bendroje maldoje su mumis dalyvaus s.Emanuelė Vida Urbonaitė. Maldos grupė renkasi antrame bažnyčios aukšte Alfa kurso patalpose.

Categories: Naujienos