Tikintieji yra kviečiami nuolat ugdyti sąmoningą tikėjimą. Atsiliepiant į Bažnyčios kvietimą, parapijoje organizuojama katechezės grupė, kurioje gilinsimės į tikėjimo tiesas, dalinsimės asmeninėmis tikėjimo patirtimis apmąstydami Apaštalų tikėjimo išpažinimą – Credo, pasiremdami Bažnyčios dokumentais ir popiežių katechezėmis. Grupei vadovaus kun. Mindaugas.

Susitikimai vyksta antradieniais 18 val. Renkamės Parapijos namuose (prie Raštinės).

Dėmesio: lapkričio 2 d. (per Vėlines) susitikimo nebus. Artimiausias susitikimas – lapkričio 9 d.

Categories: Naujienos