Tikintieji yra kviečiami nuolat ugdyti sąmoningą tikėjimą. Atsiliepiant į Bažnyčios kvietimą, parapijoje organizuojama katechezės grupė, kurioje gilinsimės į tikėjimo tiesas, dalinsimės asmeninėmis tikėjimo patirtimis apmąstydami Apaštalų tikėjimo išpažinimą – Credo, pasiremdami Bažnyčios dokumentais ir popiežių katechezėmis. Grupei vadovaus kun. Mindaugas.

Pirmas susitikimas – spalio 19 d. 18 val. Renkamės Parapijos namuose.

Categories: Skelbimai