Š. m. sausio 2 d. mūsų parapijos Marijos legiono ir Vyrų maldos grupės atstovai aplankė buvusį parapijos kleboną mons. Lionginą Vaičiulionį Marijampolės senelių globos namuose. Tą dieną monsinjoras šventė savo 89-tąjį gimtadienį. Paprašėme jo perduoti žinią savo parapijiečiams:

Categories: Naujienos