Šiandien yra pirmasis sekmadienis po Kalėdų ir minima Šventoji šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldžiame mūsų parapijos šeimoms Dievo palaimos, ištvermės sunkumuose, grumiantis su sekuliarios visuomenės iššūkiais.

Gruodžio 31 diena – paskutinė šių metų diena. Padėkos Dievui šv. Mišios už praėjusius metus bus aukojamos 18 valandą.

Sausio 1 dieną minima Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja, katalikams tai privaloma šventė. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val. Pradedant metus ir prašant Viešpaties pagalbos prieš Sumą bus giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja giedant šį himną.

Taip pat primename tikintiesiems, kad sausio 6 dieną, sekmadienį švęsime Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę. Bus šventinami auksas, smilkalai, mira ir kreida.

Categories: Naujienos