Spalio 7d. mūsų parapijoje buvo švenčiami Švenčiausios Mergelės Marijos-Rožančiaus Karalienės atlaidai. Savo mintimis apie šeimą ir ją vienijančią rožančiaus maldą kalbėjo svečias kun.teol.lic.Vidmantas Balčaitis.

Categories: Naujienos