Sekmadieniais ir kitomis švenčių dienomis tikinčiuosius džiugina parapijos choro giedamos giesmės.
Kauno Šventosios Dvasios parapijos mišrus Sumos choras „Lumen“ gyvuoja nuo 1994 metų.
Choras gieda ne tik bažnyčioje, bet taip pat dalyvauja miesto koncertinėje veikloje. Ne kartą yra dalyvavęs pasaulio lietuvių dainų šventėse.

Artėjant parapijos jubiliejui choras „Lumen“ kviečia naujus narius prisijungti į choro aktyvią bažnytinę bei koncertinę veiklą.

Repeticijos vyksta parapijos koplyčioje antradieniais nuo 16 val. (moterys) ir nuo 18 val. (vyrai), sekmadieniais nuo 10 val. (bendra).
Choro vadovė Dalė Jurkonienė. Tel. 8 611 24767. El.paštas: dale.jurkoniene@gmail.com

Categories: Naujienos