Mūsų parapijos kunigai norėtų geriau susipažinti su parapijiečiais, su jų vargais ir džiaugsmais, todėl yra pasiruošę aplankyti kiekvienus namus, kur bus kviečiami. 

Jei norite pasikviesti kunigą, kad palaimintų Jūsų namus, kreipkitės į parapijos raštinę arba zakristiją, palikdami savo kontaktinius duomenis. 

Categories: Naujienos