Š.m. kovo 25 d. (penktadienį) 18 valandą Lietuvos laiku, per atgailos pamaldas Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus paaukos Ukrainą ir Rusiją Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Tokiam pačiam paaukojimo aktui tą pačią dieną Fatimoje vadovaus popiežiaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajewskis.

Šis paaukojimas yra tiesiogiai susijęs su Fatimos apsireiškimais, kur pasirodžiusi Dievo Motina kalbėjo apie tai, kad „gerieji bus kankinami, Šventajam Tėvui teks daug kentėti, bus naikinamos tautos ir tik kuomet Rusija bus paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai, per ją Dievas parodys pasauliui savo gailestingumą“.

Dabartinėje situacijoje šis paaukojimas tikrai yra atsiliepimas į Dievo Motinos prašymą. Kviečiame ir tikinčiuosius tuo metu dalyvauti šv. Mišiose ir kartu pasiaukoti Mergelės Marijos Širdžiai, paaukoti savo šeimas.

Taip pat tą dieną mūsų parapijoje 16 val. vyks Marijos legiono narių pasiaukojimas Švenčiausiai Mergelei Marijai – Acies.

Programoje: Pradžios malda, Rožinis, Catena, Pasiaukojimo aktas ir 18 val. Šventosios Mišios.

Kviečiame parapijiečius aktyviai dalyvauti.

Parapijos Marijos legiono „Gailestingumo Motinos” prezidiumas.

Categories: Naujienos