Nuo spalio mėnesio mūsų parapijoje  gausus vaikų būrys pradėjo pasiruošimą Susitaikinimo ir Eucharistijos Sakramentams. Pamokėlių metu, kurias vedė katechetės Laima Ašmenienė, Ligita Anušauskienė ir Ema Marcinkevičienė  vaikai susipažino su svarbiausiomis tikėjimo tiesomis, Dievo ir Bažnyčios įsakymais, maldomis ir Šventų Mišių eiga. Daug dėmesio vaikų pasiruošimui skyrė parapijos kunigai Mindaugas Pukštys ir Sigitas Jurkštas. Kiekvieną sekmadienį homilijos metu jie stengėsi prakalbinti vaikus ir įtraukti juos į bendrystę aiškinantis girdėtą Dievo Žodį.

Šiais metais Susitaikinimo ir Eucharistijos Sakramentams pasiruošė 199 vaikai. Kiekvieną birželio šeštadienį ir sekmadienį, laikydamiesi  saugumo reikalavimų ir Komunijos priėmimo į ranką taisyklių mažomis grupelėmis  vaikai artėjo prie altoriaus, kad susivienytų su Kristumi Švenčiausiame Sakramente.

Parapijos klebonas, Žydrūnas Paulauskas  sveikindamas  vaikus ir jų tėvelius  pakvietė juos aktyviai įsijungti į parapijos jaunimo veiklą ir Bažnyčios bendruomenę, kad  prasidėjusi graži bendrystė su Jėzumi  tęstųsi visą gyvenimą.

Categories: Naujienos