Spalio 20 d., Kauno Arkikatedroje bazilikoje, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas suteikė kunigystės šventimus diakonui Sigitui Jurkštui ir paskyrė vikaro pareigoms Kauno Šventosios Dvasios parapijoje.

Neopresbiteris kunigas Sigitas Jurkštas pirmąsias Šv. Mišias mūsų parapijoje aukos spalio 28 d. (sekmadienį) 10 val.

Po Šv. Mišių bendruomeninė agapė.

Categories: Naujienos