Kauno Šventosios Dvasios parapijoje jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui registracija pradedama rugsėjo 1 d.

Registracija vyks:

  • darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val.
  • sekmadieniais bažnyčios II aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val.

Registruojami jaunuoliai nuo 15 metų ir vyresni.

Pamokos vyks antradieniais arba ketvirtadieniais 16-17.30 val.

Šventosios Mišios jaunuoliams vyks sekmadieniais 10 val. Jose, ar kitose sekmadienio šv. Mišiose, dalyvauti būtina.

Informacinis susirinkimas jaunuolių tėvams vyks spalio 2 d. (sekmadienį) 11 val. bažnyčios salėje. Dalyvavimas būtinas.

Pamokos pradedamos nuo spalio 4 d. 16 val.

Categories: Naujienos