Vasario 23 d. Kauno Šventosios Dvasios parapijos pastoracinės tarybos nariai išvyko į Aušros vartų Marijos ir Šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos namus Krikštėnuose. Čia artėjančios gavėnios proga vyko rekolekcijos skirtos maldos tyloje pažinimui. Pirmoje rekolekcijų dalyje buvo kalbama apie vidinio gydymo kelią per atleidimą. Vėliau ses. Bernadeta kalbėjo apie karmelitiškos maldos būdus, kuriuos savo veikaluose aprašė šventieji Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, Kryžiaus Jonas ir Motina Teresė Avilietė. Kiekvienas tylos maldą galėjo išbandyti adoruodamas Švenčiausiąjį Sakramentą ir dalyvaudamas Šventosiose Mišiose. Ypatingą įspūdį grupės nariams padarė vakaro malda degant menoros žvakėms, kurios priminė esamą ryšį tarp mūsų ir hebrajų tradicijos. Visi dalyvavę rekolekcijose tarybos nariai išsivežė į savo maldos grupeles svarbiausią rekolekcijų mintį, kad malda turi išsilieti gyvenime, o gyvenimas maldoje. Tylos maldoje siela turi pamiršti save ir leisti Dievui suvienyti sielą su savimi. Dėkojame sesėms karmelitėms už nuoširdų priėmimą savo namuose ir lauksime naujų susitikimų, kad galėtume tęsti karmelitiškos maldos pažinimo būdus.

Categories: Naujienos