Kauno šv. Kazimiero progimnazijos trečios klasės mokiniai Didžiąją savaitę  pradėjo Šv. Mišių malda, susitikimu su artimu, ilgamečiu mokinių draugu, Šv. Dvasios (Šilainių) bažnyčios kun. Sigitu Jurkštu. Vaikai atsakingai ruošėsi ir aktyviai įsitraukė į liturgiją: giedojo giesmes, skaitė Šv. Rašto skaitinį ir savo padarytus kūrybinius sveikinimus nešė atnašų procesijoje. Kunigas Sigitas, nuoširdžiai  vaikams pasakojo, kasdieniškais pavyzdžiais apie Dievo gailestingumą ir gerumą,  kvietė mokinius,  Šv. Velykų belaukiant, papuošti savo širdys, gerais darbais. Po Šv. Mišių vaikai pasklido po visą mokyklą nešini savo šypseną, nuoširdų sveikinimo žodį ir  pagamintą sveikinimo dovanėlę. 

Pagarbiai Kristina Ališauskienė

Categories: Naujienos