Lapkričio 11 d., ateinantį sekmadienį, 12 val. šv. Mišias mūsų bažnyčioje aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių parapijos salėje jis pristatys savo naują 2019 m. kalendorių „Dievo meilės pergalė”. 

Categories: Naujienos