Sekmadienio popietę į parapijos salę rinkosi Senjorų grupė,kurie rinko savo pirmininką ir pavaduotoją.Pradėję susitikimą malda ir prisiminimais apie pas Viešpatį išėjusią vadovę Marytę Jokūbaitienę susirinkusieji pasidalino tikslais, kuriuos norėtų įgyvendinti dalyvaudami parapijos veikloje.Tai ir maldos vakarai,susitikimai su parapijos dvasininkais, liaudies dainų ir giesmių koncertai.Taip pat daug dėmesio buvo skirta popiežiaus Pranciškaus paraginimui bendrauti ir savo patirtimi dalintis su parapijos jaunimu.Susirinkimo pabaigoje vienbalsiai buvo išrinkta senjorų grupės pirmininkė, moterų ansamblio "Vakarė" vadovė Laima Užkurnienė ir pavaduotoja Onutė Petkūnienė. Grupės dvasiniu vadovu bus kunigas Sigitas Jurkštas. Sveikiname grupę su naujos veiklos pradžia,kurią telaimina Dievas ir teikia gausių malonių jų veikloje.

Categories: Naujienos