Nuo balandžio 14 d. 13.30 vaikų šv. Mišių sekmadieniais nebebus iki spalio mėnesio. Linkime vaikams gero pasiruošimo Pirmajai Komunijai gegužės mėnesį! Palydėkime juos malda.

Categories: Naujienos