Š.m lapkričio 12d mūsų parapiją aplankė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis pristatė savo naujai paruoštą 2024metų kalendorių – „Šventasis Apaštalas Paulius Turkijoje”. Paruošti šį kalendorių įkvėpė pačio vyskupo kelionė po įžymias su mūsų tikėjimu susijusias vietas Turkijos žemėje. Pavyzdžiui  Pergame išlikę Raudonosios  bazilikos griuvėsiai-buvusi Serapio šventykla, Bizantijos laikais tapusi bazilika .Izmire stovi šv. Jono katedra ,kurioje saugomos keturių evangelistų relikvijos. Efeze Dievo Motina Marija praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus ir mirė. Tarse yra šv. Pauliaus bažnyčia ir netoliese Šv. Pauliaus šulinys. Visų šių aprašytų vietų nuotraukos puošia naująjį kalendorių.  Jeigu neturėjote galimybės dalyvauti susitikime su gerb. vyskupu ir įsigyti kalendorių tai galite padaryti parapijos raštinėje. Jų skaičius yra ribotas ,tad paskubėkite ir padarykite sau  kalėdinę dovanėlę ateinantiems 2024 metams.

Categories: Naujienos