Rugsėjo 13d. į Viešpaties namus iškeliavo mūsų parapijos Senjorų grupės vadovė Laima Užkurnienė.Ji taip pat buvo ir moterų ansamblio „Vakarė” kūrybinė vadovė. Daug nuostabių dainų sukūrė ir dainavo Laimutė su savo ansamblietėmis. Rengė koncertus ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Dažnai atliekamomis lietuvių liaudies ,savo kūrybos ar tremtinių dainomis Laimutė kartu su moterų ansambliu džiugino ir mūsų parapijos tikinčiuosius. Tačiau ši vadovė buvo ne tik gera daininkė, bet ir geras nuoširdžios maldos pavyzdys.Beveik kiekvieną sekmadienio rytmetį matydavome Laimute bažnyčioje garsiai kalbant rožinį ar Gailestingumo vainikėlį. Dažnai ją galima buvo matyti piligriminėse kelionėse ar rekolekcijose.Dar praeitą rudenį Laimutė kartu su kitomis senjorėmis pynė Advento vainikus ir dalinosi vaikystės prisiminimais su renginyje dalyvavusiais vaikais.

Parapijos senjorų grupės vadovė Laima Užkurnienė bus pašarvota bažnyčios šarvojimo salėje. Šventosios Mišios už amžiną atilsį Laimą bus aukojamos rugsėjo 16d.(šeštadienį) 9 val. Išlydėjimas į Čiobiškio kapines Širvintų rajone 11 val.

Gerb.Parapijos tikintieji su meile ,malda ir pagarbą palydėkime Laimą Užkurniene į Amžinuosius Viešpaties namus.