2018 m. sausio 12-13 ir 26-27 d. Kauno Šv. Dvasios parapijos jaunimas susirinko Kauno Šv. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose, kad skirtų laiką Šventajai Dvasiai. Susitikimo metu mokymus jaunuoliams, kurie ruošiasi Sutvirtinimo Sakramentui vedė s.Liucija Grybaitė FMA, tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė, katechetė Ema Marcinkevičienė, kunigų seminarijos klierikas Sigitas Jurkštas ir Jaunimo grupės vadovas Vytautas Strioga. Jaunuoliams buvo išaiškinta kas yra Šv. Dvasia, kaip Ji veikia ir ką reikia daryti, kad būtum pripildytas Šventosios Dvasios malonėmis.Kiekvieną mokymą vadovai papildydavo savo asmeninės patirties liudijimais. Šis gražus bendradarbiavimas ieškant Dieviškos tiesos pažinimo daugelį jaunuolių įkvėpė naujai pažvelgti į save ir savo santykį su Dievu. Po gardžių pietų jaunuoliai rinkosi į koplyčią kur prasidėjus Susitaikymo pamaldoms ,kiekvienas turėjo progą asmeniškai pasikalbėti su kunigu, paprašyti užtarimo mados, šlovinti Dievą giesmėmis ir susivienyti su Viešpačiu Eucharistijoje. Palikdami svetingus Palemono parapijos namus jaunuoliai išsivežė nuostabią tikėjimo patirtį, kuria žadėjo dalintis su savo artimaisiais ir draugais.

Categories: Naujienos