Š. m. gegužės 12 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas teikė sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunimui. Per šv. Mišias giedojo parapijos jaunimo choras, o po jų visi šv. Mišių dalyviai buvo kviečiami į agapę – vaišes bažnyčios salėje.

Nuoširdžiai sveikiname priėmusius Sutvirtinimo sakramentą jaunuolius!

 

Categories: Naujienos