Liepos 24d. skambia ,Šventajai Dvasiai skirta giesme parapijos sutvirtinamieji pasitiko į šventę atvykstantį Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą. Daugiau nei  60 jaunuolių ir suaugusiųjų patvirtino savo pasiryžimą būti ištikimais Kristui ir jo Bažnyčiai . Arkivyskupas savo homilijoje paskatino jaunuolius gavus Šventosios Dvasios dovanas neatidėti jų ateičiai, bet jau šiandien drąsiai jomis naudotis ir auginti Dievui, visuomenei ir Bažnyčiai reikalingus vaisius. Šventų Mišių metu jaunuoliai atnešė savo parašytus laiškus, kuriuose dėkojo parapijos klebonui Žydrūnui Paulauskui, kunigui Sigitui Jurkštui, katechetei Emai Marcinkevičienei ,jaunimo vadovui Vytautui Striogai ir savanoriams už paruošimą ir palydėjimą ruošiantis Sutvirtinimo Sakramentui. Džiaugiamės, kad jau dabar yra  prisijungusių prie parapijos jaunimo maldos grupelės, šlovinimo Šventosiose Mišiose ir vasaros atostogų programos.

Categories: Naujienos