Spalio 11 d., sekmadienį, mūsų parapijoje vyks Rožinio Švč. Mergelės Marijos – Rožančiaus Karalienė ( Rožančinės) atlaidai .

Primename tikintiesiems Bažnyčios kvietimą spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Nustatytomis sąlygomis (reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės, galima pelnyti atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius. Rožinis bus kalbamas kasdien 17. 30 val. prieš vakarines šv. Mišias.

Categories: Naujienos