2019 d. kovo 18 – balandžio 8 d. Lietuvos vyskupų kvietimu toliau tęsiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija vyskupijų bažnyčiose. 2019 metų adoracija vyksta intencija melsti Viešpatį naujų pašaukimų į dvasinį luomą. Pagal bendruomenės poreikius galima pridėti ir kitas intencijas.

Mūsų parapijoje adoracija vyks nuo kovo 22 d. (penktadienio) 8 val. iki kovo 23 d. (šeštadienio) 8 val. Kviečiame tikinčiuosius atsiliepti į vyskupų kvietimą ir skirti laiką Švč. Sakramento adoracijai.

Categories: Naujienos