“Bet Jėzus tarė: “Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė”(Mt 19,14)

2022 m. spalio 12 d. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje buvo minima Pasaulinė vaikų adoracijos diena. Minėti šią dieną ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo prašyti rinkosi ir Kauno Juozo Grušo meno, T. Ivanausko ir Šv. Kazimiero progimnazijų   IV klasių mokiniai. Melsdamiesi rožinį mokėmės Marijos Širdimi skaityti Evangeliją, jos akimis žvelgti į Jėzaus gyvenimo slėpinius. Beje, kiekvieno mūsų gyvenimas yra nusėtas džiaugsmu, šviesa, skausmu ir garbe, tad prašėme Marijos šiuos mūsų gyvenimo tarpsnius suvienyti su Jėzaus ir Marijos džiaugsmu, šviesa, kančia ir šlove. Šitaip rožinio malda tampa krikščionio gyvenimo veidrodžiu. Ši paprasta malda leidžia Evangelijai įsišaknyti mūsų gyvenime.

Pagarbiai 

Virginijus Štilpa

Categories: Naujienos